Tryntsje Ansje Haaye
Op deze foto zie je mijn moeder Anna met haar ouders: Hajo Ferwerda en Trijntje Kooistra. Deze foto is vast en zeker in de oorlogsjaren gemaakt omdat Hielke (1944) er niet bij staat.
Pake_Beppe
Hier nog een prachtige foto waar Trijntje en Hajo samen op staan. Pake (grootvader) was pacifist, zie het speldje van het 'gebroken geweertje' op zijn revers.

Deze foto is vast en zeker nog van vóór de oorlog van 1940-1945.

Kooistra's
Op deze pagina wil ik beginnen met de Kooistra's. Eén van de motieven voor deze site was immers dat de neven en nichten van mijn moeder wat vaker bij elkaar wilden komen? Dat zijn dus Kooistra's.
Trijntje had één zus Jeltje en twee broers. Rindert, de oudste van de vier en Durk (of Dirk) de jongste. En hier staan ze allemaal op de foto.
vlnr: Durk (16 aug. 1917), Rindert (22 jul. 1912), Trijntje (29 okt. 1913) en Jeltje ( 26 feb. 1915)
Dit was nog uit de tijd dat de belichting van de foto wat langer duurde en vandaar dat ze zitten en of de tafel vasthouden.

Welnu; kinderen van dit kwartet zijn dus de neven en nichten van mijn moeder!

Tryntsje, Durk, Rindert, Jeltje, Anna
Hier nog eens op de foto als ze allemaal al een stukje ouder zijn met moeder Antje (Anna) Dirks Dillema. Heit (vader) Tjerk Kooistra is in 1918 overleden en Antje onderhoudt een klein groentewinkeltje in Hardegarijp om de monden te voeden. Ik hoor het mijn beppe nog vaak zeggen: "Praet my net oer froeger, it is hjoed de deis folle better!" Als de kinderen na (lagere) schooltijd thuiskwamen moesten ze eerst tien pennen breien. Of sokken stoppen.
vlnr: Trijntje, Durk, Rindert, Jeltje en mem (moeder) Antje.

Tjerk_Kooistra0003
Tjerk Kooistra is dus de heit (vader) van mijn beppe (grootmoeder). Hier zie je hem op een hynder (paard). Hij zal bij de cavalerie ingedeeld zijn geweest.
Wat er gebeurt is met Tjerk kan ik niet goed achterhalen. Volgens mijn moeder zou Tjerk overleden zijn aan de Spaanse Griep van 1918-'19 maar Tjerk's overlijden is in Franeker aangegeven en de burgerlijke stand van Bergum schrijft hem uit naar het 'gesticht' te Franeker. Zijn overlijden op zes december 1918 wordt aan de ambtenaar te Franeker bekend gemaakt door een magazijnmedewerker en een portier, beiden woonachtig te Franeker. Overlijdensakte en document van de gemeente zijn te vinden in de rechterkolom.
Tjerk Kooistra Mooi!_2

Tjerk Kooistra

Tjerk Kooistra Inf. Mooi

Antje Kooistra Dillema
Tjerk Kooistra trouwde op 19 mei 1906 met Antje Dirks Dillema.
Tjerk en Antje zijn dus mijn oerpake en oerbeppe. En wat een 'ontdekking' dat je op de interwebs heel oude (pré 1900?) geschreven informatie kan vinden maar mijn moeder heeft er zelfs een foto bij!

Durk_Tryntsje_Dillema
En dit zijn dan weer de ouders van Antje. Zelfs daar is een originele foto van! Dit zijn Dirk Gerrits Dillema en Trijntje Jans de Vries. Zij trouwden op 17 september 1876 en daar is een akte van. (zie rechterkolom)

Schoolfoto

Clowns

Kermis yn Garyp

Klassefoto0001

Beppe oliebol

Op elk van deze vijf foto's staat Trijntje wel ergens op. De meest linkerfoto heb ik ergens op de interwebs gevonden, dacht ik, en heeft in de (Leeuwarder?) Courant gestaan met bijna alle namen er bij! Beppe Trijntje zit of ligt ergens links vooraan. Haar zus Jeltje en broer Durk worden niet genoemd en dat kan zijn omdat ze nog wat te jong waren? Rindert staat ook op de foto in de buurt van de meesters aan de linkerkant? Maar wat een fantastische foto! Voor de échte liefhebber heb ik de krantefoto in de rechterkolom gezet. Daar staan de namen onder die bekend zijn bij de inzender.
Uiterst rechts zie je Beppe met mijn moeder aan het aanrecht op het Keegsdijkje in Leeuwarden. Een woning vlak bij de vliegbasis Leeuwarden waar Pake werkte. Ik denk dat we bij Pake en Beppe oud en nieuw vierden; de poedersuiker staat klaar voor op de oliebollen en als je goed kijkt zie je mijn moeder met een schuimspaan een oliebol uit de pan scheppen. Ik heb warme herinneringen aan onze bezoeken bij Pake en Beppe. Zowel mét mijn ouders en broer als zonder. Chris en ik werden op de boot gezet en Pake haalde ons op in Harlingen. Wat een vertrouwen! En Pake had een auto! Ook al zo'n feest want Jaap en Ans vonden op Terschelling een auto overbodig. Jaap kocht pas een auto toen ik 14 of 15 jaar oud was, schat ik.

Menu en meer